Low-PDTW_EPIRUS_CATALOG_0163424_MIA_0563422_MIA_SS23